NEXT MATCH

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2552

สิงห์บุรี พบ ลพบุรี (เยือน)

 
   ทีม แข่ง แต้ม

1

 ไทยซัมมิท 10 21
2  สมุทรปราการ 10 19
3  อยุธยา 10 17
4  ฉะเชิงเทรา 10 17
5  ลพบุรี 10 15
6  สิงห์บุรี 10 15
7  สระบุรี 10 14
8  ระยอง 10 11
9  ราชบุรี 10 9
10  ประจวบคีรีขันธ์ 10 8
11  นครนายก 10 5
12  โรสเอเชีย ปทุมฯ 10 3

<ดูทั้งหมด>

 
 
29 มี.ค.52 1-1

ราชบุรี

 5 เม.ย.52 2-2

ไทยซัมมิท

18 เม.ย.52 1-0

โรสเอเซีย

25 เม.ย.52 3-1

นครนายก

 3 พ.ค.52 0-1

ฉะเชิงเทรา

10 พ.ค.52 2-0

สมุทรปราการ

16 พ.ค.52 1-1

ระยอง

24 พ.ค.52 1-2

อยุธยา

31 พ.ค.52 1-3

สระบุรี

 7 มิ.ย.52 2-1

ประจวบฯ

14 มิ.ย.52 เยือน

สิงห์บุรี

<ดูทั้งหมด>

 

อุดมศักดิ์ พัฒน์แช่ม เบอร์ 18